Akt Poświęcenie się dla Niepokalanej

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo,
Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza,
Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył,
ja, niegodny grzesznik,
rzucam się do stóp Twoich kornie błagając,
abyś mnie całego
i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła
i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała
i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością,
cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego,
bez żadnego zastrzeżenia,
do dokonania tego,
co o Tobie powiedziano:
"Ona zetrze głowę twoją",
jako też:
"Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie",
abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach
stał się użytecznym narzędziem
do zaszczepienia
i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały
w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach,
a w ten sposób
do jak największego rozszerzenia
błogiego królestwa Najświętszego Serca Jezusowego.
Albowiem gdzie Ty wejdziesz,
tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz,
przez Twoje bowiem ręce
wszelkie łaski
z Najsłodszego Serca Jezusowego
na nas spływają.
- Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
- Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.
2017-02-22 18:51 1578

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy