Jak najprościej zostać rycerzem Niepokalanej?

Rycerz - to słowo wyszło już prawie z użycia. Dawniej rycerze występowali w literaturze, a potem w bajkach, walcząc ze smokami. Dziś pojawiają się w grach komputerowych. A Rycerze Niepokalanej czym się zajmują?

O. Stanisław Piętka, Asystent Narodowy MI: Członkowie Stowarzyszenia nazywają się Rycerzami Niepokalanej. Nazwa ta wskazuje na charakterystyczny motyw walki, którą podejmuje każdy wstępujący w szeregi MI. Chodzi tu o walkę z "siłami ciemności" zorganizowanymi przeciw Kościołowi, której to walce przewodzi Niepokalana. Dlatego Rycerstwo odwołuje się do dobrze znanego obrazu na Cudownym Medaliku, przedstawiającym Niepokalaną, która stoi na kuli ziemskiej, oplecionej przez węża - szatana, i miażdży stopą jego głowę. Z Jej rąk spływają na Ziemię promienie łask. Jest to biblijny obraz walki węża i Niewiasty, tej właśnie walki, w której uczestniczy Rycerstwo Niepokalanej. Nazwa Stowarzyszenia podkreśla szlachetność tej walki, ponieważ ze stanem rycerskim zawsze kojarzą się takie cnoty jak: honor, wierność, hart ducha, odwaga.

Co dziś przyciąga do Rycerstwa Niepokalanej?

Siła przyciągania ideału Rycerstwa polega na tym, że mobilizuje ludzi do działania, gdyż każdy wierzący człowiek chciałby szybciej i pewniej dojść do Boga. Uświęcenie się chrześcijanina jest wojowaniem, do którego powołani są wszyscy ludzie otwarci na współpracę z łaską Bożą. Najświętsza Maryja Panna pomaga w tej walce, potrafi wyprowadzić z nędzy moralnej każdego skruszonego grzesznika. Statuty generalne dodają, że aby tak się stało, "nikt nie może być przyjęty do Rycerstwa Niepokalanej bez odpowiedniego przygotowania"

Jak najprościej zostać rycerzem Niepokalanej?

Osoba, która chce należeć do Rycerstwa, powinna skierować prośbę do Centrum Międzynarodowego MI w Niepokalanowie lub tam, gdzie Rycerstwo jest kanonicznie założone. W odpowiedzi otrzyma materiały informacyjne i deklarację, które ułatwią jej pogłębienie wiedzy o charyzmacie ruchu i stowarzyszeniu Rycerstwa Niepokalanej. Po odpowiednim przygotowaniu - prywatnym dla osób indywidualnych lub wspólnym pod kierunkiem kapłana (lub prezesa MI) dla wspólnot - należy odesłać deklarację, czytelnie wypełnioną i własnoręcznie podpisaną. Osoba, która zdeklarowała chęć wstąpienia do Rycerstwa, zostanie wpisana do Księgi MI (najczęściej będzie to najbliższe przez nią wybrane święto Matki Bożej) oraz otrzyma Dyplomik Rycerstwa Niepokalanej i Cudowny Medalik. Po ich otrzymaniu należy w dniu wpisanym w Dyplomiku przystąpić do sakramentu pokuty i w pełni uczestniczyć we Mszy św. Następnie należy uczynić akt całkowitego poświęcenia się Niepokalanej, np. Według formuły znajdującej się w Dyplomiku, i na znak oddania przyjąć Cudowny Medalik. Zaleca się odnowić przyrzeczenia chrztu świętego (wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary). W tym dniu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Alicja Wysocka

Tekst pochodzi z Tygodnika
Warszawsko-Praskiego "Idziemy"
17 sierpnia 2008
2017-02-25 19:29 2504

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy